1. Forum
  2. Debatten
  3. Dit liv
  4. Min kæreste er blevet anholdt

Min kæreste er blevet anholdt

Kvindei40erne

Kvindei40erne

145 indlæg
  • Skrevet
Jeg har ikke en hylende fis forstand på fængslinger, men sender dig et stort kram. Det må være frygteligt for dig.
TheVixen

TheVixen

1 indlæg
@1987-male: Du udtaler dig da om utroligt mange ting, som du intet ved om. Grundlæggende gælder det i dansk strafferetspleje, at det er anklagemyndigheden, som skal løfte bevisbyrden, og at den tiltalte er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Det er da utrolig heldigt at du ikke sidder som nævning/domsmand ved domstolene, når du automatisk antager at folk er skyldige, fordi de er blevet varetægtsfængslet. Gud fader et retssamfund dét vil være! Ligeledes hjælper dine hjemmestrikkede teorier ikke. Ud fra hvad hvad der nævnes her, kan intet siges om skyldsspørgsmålet, så hold det for dig selv. Jeg må også spørge, dog mest af nysgerrighed, hvordan i al verden du kan tro, at du er i stand til at vurdere a) handlingsforløb, og b) kærestens evt. sindstilstand - især ud fra de givne oplysninger. Jeg kan dog godt hjælpe med at forklare noget af det juridiske og det processuelle omkring varetægtsfængsling. Rent juridisk er din kæreste først blevet anholdt og sigtet, og derefter er han blevet fremstillet i det man kalder et grundlovsforhør. Et grundlovsforhør en en grundlovssikret ret til at blive stillet for en dommer inden for 24 timer af anholdelsen, som så skal tage stilling til evt. opretholdelse af varetægtsfængsling mv. Dette fremgår af Grundlovens § 71, stk. 3. På dette retsmøde, gør anklager det man i juridisk terminologi kalder for 'at nedlægge påstand om' varetægtsfængsling efter Retsplejelovens § 762, dvs. anklageren kræver varetægtsfængsling. Dommeren skal således tage stilling til, om der er grundlag for at opretholde varetægtsfængsling. Her stilles der krav til at der foreligger en begrundet mistanke, hvilket dommeren så har vurderet at der forelå i denne sag. Der stilles også krav til at lovovertrædelsen efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder, så det må antages at din kæreste stadig er sigtet for voldtægt efter straffelovens § 216. Ved dette møde kan der højest afsiges kendelse om 4 ugers varetægtsfængsling, se Retsplejelovens § 767. Dette kan dog forlænges ved et nyt retsmøde. En varetægtsarrestant (som det lidt gammeldags hedder), må gerne modtage besøg, men Politiet kan dog nægte besøg under forskellige omstændigheder, se Retsplejelovens § 771. Din kæreste har ret til at sende og modtage breve, men disse kan dog underlægges brevkontrol m.v., men som udgangspunkt kan du sende et brev til ham, og han har dermed som klart udgangspunkt ret til at modtage dette, se Retsplejelovens § 772. Så hvem end der har fortalt dig at du ikke har ret til at kontakte ham på nogen måde, har fortalt dig usandheder. Din kæreste sidder dermed varetægtsfængslet. Dette betyder IKKE at han er skyldig. I Danmark har vi i vores strafferetspleje en uheldig tendens til at varetægtsfængsle i lang tid, og ofte på et forholdsvist løst grundlag, og denne praksis har været kritiseret MEGET i den juridiske litteratur. 7 dages varetægtsfængsling er ikke 'lang' tid, da strafbare forhold med en strafferamme over et halvandet år ofte tager længere tid at efterforske. Der er mange herinde som væsentligt overvurderer hvor hurtigt Politiet efterforsker sager som disse. Det bedste du kan gøre er, at væbne dig med tålmodighed, og støtte din kæreste. Det 'gode' ved sager som denne er, at der stilles forholdsvis strenge krav til bevisførelsen, dvs. en vidneforklaring fra anmelder er ikke nok til domfældelse. Der skal som meget klart udgangspunkt foreligge fysiske beviser, hvilket der jo ikke gør, hvis han ikke har gjort det.
1987-male

1987-male

3103 indlæg
  • Skrevet
  • Sidst opdateret
"Jeg må også spørge, dog mest af nysgerrighed, hvordan i al verden du kan tro, at du er i stand til at vurdere a) handlingsforløb, og b) kærestens evt. sindstilstand - især ud fra de givne oplysninger." Du læser jura, nok cand. jur., jeg læser mennesker, cand. mag kommunikation. Jeres opgave er at træffe afgørelser ud fra mest mulig valid materiale. Vores opgave er at træffe de samme afgørelser ud fra mindst mulig materiale. I lægger jer tæt op af positivisme, alt kan måles og vejes. Vi lægger os tæt op af socialkonstruktivisme: http://forum.woman.dk/debatten/dit-liv/byen-64582516-cef1-473c-84c4-68860894ee74?page=3 Derfor kan vi naturligvis aldrig nå til enighed omkring hvad vi hver især mener kunne være sket i sagen her, men jeg håber, at du har ret, og at der intet er i den :-)